Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling

Research output: Book/reportReportResearch

25 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport undersøger befolkningens holdninger til landdistrikternes image og udvikling. Dette gøres ved hjælp af data fra spørgeskemaundersøgelsen Dansk Land-By Barometer 2011 kombineret med en telefoninterviewundersøgelse i Lemvig Kommune.

Rapporten viser bl.a., at folk mener, at der er mere status i at bo i byen end i at bo på landet. Rapporten finder i denne forbindelse, at der er en sammenhæng mellem, hvor den enkelte person anser det for mest statusgivende at bo, i byen eller på landet, og hvor den enkelte person vælger at bosætte sig, i byen eller på landet. Resultaterne viser desuden, at en ret stor andel af befolkningen ser med positive øjne på, at der foretages en indsats for at udvikle de danske landdistrikter.
Original languageDanish
PublisherSyddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
Number of pages60
ISBN (Print)978-87-91304-76-7
Commissioning bodyMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter
Publication statusPublished - 2014
SeriesCLF Report series
Number28/2014

Cite this