Boligrettens saglige kompetence

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Boligretten er 1. instans i tvister om lejeforhold (hvor der ikke er hjemmel til at indbringe sagen for huslejenævnet). Når en tvist indbringes for domstolene i 1. instans, skal det ske for den kompetente ret, hvorfor boligrettens kompetence skal afgrænses i forhold til de øvrige domstoles. Begrundelsen herfor er netop, at boligretten – ligesom en række andre retsinstanser – har en særlig saglig kompetence. En konsekvens af, at sagen henhører under boligretten, er f.eks. også, at værneting for sagen er ejendommens værneting, jf. lejelovens § 111, stk. 1. Boligretten kan derfor ikke betragtes som en ret, der er »ligeartet« med byretten. Dette indebærer også begrænsninger i muligheden for at aftale, hvor sagen skal indbringes. I artiklen belyses i denne sammenhæng, hvor boligretten har den saglige kompetence i forhold til nævn og andre domstole.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Volume2012
Issue number6
Pages (from-to)591-599
Number of pages8
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2012

Cite this