Blogs, refleksionsrum og akademisk praksisfællesskab

Dorthe Boe Danbjørg, Mette Juel Rothmann, Jane Clemensen, Lars Thrysøe, Pernille Stenkil Hansen

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Learning outcome of activity:
I 2015 evaluerede vi modulet Sundhedsteknologi, Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje på SDU. Den viste, at de studerende efterlyser refleksion og diskussion. På baggrund af evalueringen var konklusionen, at deltagelse i en innovationsproces kan reducere læring, idet fokus på at skabe i innovationsprocessen overskygger muligheden for refleksion og diskussion. Derfor ville vi skabe et refleksions- og diskussionsrum for de studerende i form af blogs som læringsaktivitet, idet blogs kan give de studerende muligheden for at reflektere, samarbejde og hermed deltage i et akademisk praksisfællesskab .
Det forventede læringsudbytte er, at de studerende oplever, at de har et redskab, som er med til at stimulere refleksion og diskussion.

Description of your activity:
De studerende skulle i deres projektgruppe to gange i løbet af modulet (10 uger) skrive et blogindlæg pr gruppe, samt kommentere på deres medstuderendes blogindlæg. De blev stillet følgende opgaver:
1) Gør jer overvejelser om anvendelsen af brugerdreven innovation.
2) Gør jer overvejelser omkring jeres ide til en sundhedsteknologi ved hjælp af teori præsenteret på undervisningen eller selvvalgt.
Blogindlæggene var en del af de studerendes forberedelse til undervisningen, således at det ikke blev en ekstra opgave. Der var også afsat tid i undervisningen til opfølgning på deres blogindlæg.

Reflective description of experiences with activity as to how your practice can be inspirational/transferable to others (subjects, students, institutions,…)
Erfaringerne med blogs er, at de studerende engagerede sig i læringsaktiviteten. De anvendte blogindlæggene til at reflektere, og samtidig engagerede de sig i hinandens blogindlæg med reflekterende spørgsmål og oplæg til forsat diskussion. Brug af blogs vil kunne overføres til andre fag, som med fordel ville kunne få deres studerende til at engagere sig i et akademisk fællesskab, hvor refleksion og diskussion er i højsæde.
Der er planlagt fokusgruppeinterview med 5-8 studerende. Ligeledes vil der med Blooms’ taksonomi som ramme blive gennemført indholdsanalyse på de studerendes blogindlæg mhp at undersøge og vurdere graden af refleksion og diskussion.

Resultaterne er klar til at blive præsenteret på konferencen.
Original languageDanish
Publication date1. Nov 2016
Publication statusPublished - 1. Nov 2016
EventTeaching for Active Learning 2016 - University of Southern Denmark, Odense, Denmark
Duration: 1. Nov 20161. Nov 2016
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/konferencer/tal_konference

Conference

ConferenceTeaching for Active Learning 2016
LocationUniversity of Southern Denmark
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period01/11/201601/11/2016
Internet address

Cite this