Bliv Data Steward – en ny uddannelse

Lorna Wildgaard, Michael Svendsen, Evgenios Vlachos, Asger Væring Larsen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

33 Downloads (Pure)

Abstract

Data Stewardship og rollen som data steward er stadig under modning i Danmark og der er endnu ingen klar definition af rollen. En ny rapport identificerer imidlertid et bredt behov og en efterspørgsel på uddannelse og kvalifikationer inden for området data stewardship i Danmark, der går på tværs af den offentlige og private sektor. Resultaterne peger både på udfordringer og muligheder for at få udbredt kendskabet og adresseret behovet for Data Stewards som kompetence og arbejdskraft og rapporten kan betragtes som et første input til de uddannelsesinstitutioner, der overvejer at udbyde data stewardship som et kommende uddannelsesområde i Danmark.Lorna Wildgaard, Data Management Specialist, lowi@kb.dkMichael Svendsen, Sektionsleder, misv@kb.dkEvgenios Vlachos, Forskningsbibliotekar/lektor, evl@bib.sdu.dkAsger Værling Larsen, Chefkonsulent, avla@bib.sdu.dkOm Data Steward projektet Projektet National koordinering af Data Stewardship uddannelse i Dan-mark, der er støttet af nu nedlagte DEFF og DM Forum (DeiC), har haft til formål bredt at afdække det danske samfunds behov for data stewardship med henblik på at undersøge grund-laget for etableringen af en ny ud-dannelsesmulighed som data steward. Aftagerne til projektets leverancer er overvejende danske universiteter, pro-fessionshøjskoler, den offentlige sektor (kommuner, statslige institutioner), samt dansk industri og erhvervsliv, men også det internationale miljø og de europæiske organisationer, der på lignende vis arbejder med data stewardship i relation til uddannelse, træning og opbygning af kvalifikatio-ner og kompetencer på området.Ud over projektets hovedrapport (Wild-gaard et al. 2020), der bl.a. bygger på et systematisk review af danske og udenlandske data stewardship pro-grammer og certificeringer (Wildgaard 2020) og projektets dokumentation i form af indsamlede data (Vlachos et al. 2020), blev der i oktober sidste år afholdt en stor konference: Data Steward Education: Coordination or competition? på Københavns Universi-tet med flere end 100 deltagere. For-målet var at samle de identificerede interessenter fra potentielle udbydere og aftager af DS til videre kvalificering af det spirende fokusområde for dansk industri og danske uddannelsesinsti-tutioner. Omkring projektet har der desuden været stor international bevå-genhed fra både forskningsinfrastruk-turer, EU-projekter samt universiteter, politiske organisationer og dansk er-hvervsliv, hvor projektet har formidlet flere af sine resultater (se yderligere kommunikation).Projektets resultater peger klart på behovet for etablering af en ny data steward uddannelse i Danmark sam-tidigt med en stærk opfordring til netværksopbygning i Danmark, der Bliv Data Steward – en ny uddannelse
Original languageDanish
JournalRevy
Volume43
Issue number3
Pages (from-to)3-7
ISSN1904-1969
DOIs
Publication statusPublished - Sep 2020

Cite this