Biodiversitet set oppefra - Detaljeret miljøkortlægning fra land til hav ved brug af droneteknologi og billedanalyse

Niels Svane, Mogens Flindt, Anders Høker Andersen, Jacob Irgens-Møller Nielsen, Sara Egemose

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterResearch

Abstract

Ved monitering af naturområder og biodiversitet, er det ofte et problem at bevæge sig fra punktmålinger og transekter til arealbaseret opmåling på landskabsskala. Der er derfor et behov for moniteringsmetoder og -data, der både har en høj kvalitet, høj temporal opløsning, og dækker større arealer. Ved anvendelse af droneteknologi og avanceret billedanalyse kan dette problem mindskes, når data med høj detaljegrad kombineres med målfaste kort på landskabsskala, hvilket giver en større indsigt i naturområders kompleksitet end hidtil. Vi præsenterer her dronebaserede metoder og data optaget i det visuelle og nærinfrarøde spektrum, som er blevet anvendt i en række projekter omhandlende monitering af biodiversitetselementer fra land til hav, herunder: Vegetationsdynamik i vandløb, søer og regnvandsbassiner, udvikling af vegetationen i restaurerede naturområder, fysiske forhold i vandløb, kortlægning af invasive arter, klimapåvirkning af kystnær natur samt marin artsmonitering.
Original languageDanish
Publication date23. Jun 2022
Publication statusPublished - 23. Jun 2022
EventBiodiversitetssymposium 2022 - København, Denmark
Duration: 23. Jun 202224. Jun 2022
https://eventsignup.ku.dk/biodiversitetssymposium2022/conference

Conference

ConferenceBiodiversitetssymposium 2022
Country/TerritoryDenmark
CityKøbenhavn
Period23/06/202224/06/2022
Internet address

Cite this