Biodiversitet i naturgenoprettede ålegræsbede, biogene rev og stenrev: Projekt Sund Vejle Fjord

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterResearch

Abstract

Projekt Sund Vejle Fjord har siden 2020 gennemført en række
naturgenopretningstiltag med det formål at reetablere det
kollapsede økosystem. Fokus i dette projekt har været at genskabe
de fysiske rammer for livet i fjorden ved at etablere ålegræsbede,
etablere kunstige muslingebanker og stenrev. Her præsenteres
naturgenopretningens effekt på biodiversiteten.
Original languageDanish
Publication date23. Jan 2024
Publication statusPublished - 23. Jan 2024
EventDansk Havforskermøde 2024 - DTU-Aqua
Duration: 23. Jan 202425. Jan 2024
https://havforsker2024.dtu.dk/

Conference

ConferenceDansk Havforskermøde 2024
LocationDTU-Aqua
Period23/01/202425/01/2024
Internet address

Cite this