Bindende bodelingsaftaler

Annette Kronborg, Minie Andersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklens spørgsmål er, om (tidligere) ægtefæller har indgået en bindende bodelingsaftale om samtlige aktiver og passiver i forbindelse med deres separation eller skilsmisse, således at en anmodning om skifterettens bistand til et skifte skal afvises af skifteretten. Fokus er dels teoretisk at fortolke retspraksis på grundlag af aftaleretlig teori, dels at give en beskrivelse af gældende ret på grundlag af aktuel retspraksis. I forhold til den teoretiske del vurderes det, at spørgsmålet har en tendens til at flyde sammen med spørgsmålet om anfægtelighed af allerede indgåede aftaler, mens gældende ret beskrives som relativ restriktiv i forhold til at træffe afgørelse om, at parterne har indgået en bodelingsaftale.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
Volume2019
Issue number1
ISSN1397-4599
Publication statusPublished - 2019

Cite this