Betydningen af kollegiale relationer ved utilsigtede hændelsesforløb

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Abstract

Som sundhedsprofessionel foretager man hver dag kliniske skøn, der er baseret på videnskabelig viden, egen klinisk erfaring og i fælles beslutningstagning med den enkelte patient. Selv de dygtigste sundhedsprofessionelle kan foretage et fejlskøn eller komme til at begå en decideret fejl, ofte med ingen eller ringe betydning. Men i nogle tilfælde fører det til, at der sker alvorlig skade på patienten, måske endda med fatale konsekvenser. I dette kapitel vil jeg gøre rede for, hvordan sundhedsprofessionelle oplever at være en del af denne type forløb. Jeg vil kort beskrive den danske patientsikkerhedskultur omkring håndtering af fejl og utilsigtede hændelser, og jeg vil argumentere for, at kollegiale relationer har en ofte overset betydning for den sundhedsprofessionelles reaktioner og oplevelsen af følelsesmæssig belastning i efterforløbet. Jeg har forsket i sundhedsprofessionelles oplevelser af traumatiske og utilsigtede hændelsesforløb gennem det seneste årti, og jeg trækker i kapitlet på indsigter fra formelle forskningsinterviews og uformelle samtaler med klinikere, samt dele af litteraturen på området. Desuden inddrages erfaringer fra et igangværende forskningsprojekt om et kollegialt støtteprogram. Der indledes med en case, som vil blive anvendt som gennemgående illustrativt eksempel gennem hele kapitlet.
Original languageDanish
Title of host publicationRelationer i sundhedsvæsenet : - hvorfor og hvordan?
EditorsElisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard, Anette Grønning
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication date2021
Pages157-172
Chapter8
ISBN (Print)978-87-593-3683-0
ISBN (Electronic)978-87-593-3979-4
Publication statusPublished - 2021

Cite this