BEF Bulletin No 2 - Juni 2016: Wirebokse i elementsamlinger

Henrik Brøner Jørgensen, Linh Cao Hoang, Lars German Hagsten

Research output: Book/reportReportCommissionedpeer-review

Abstract

Formålet med nærværende Bulletin er at vise en forholdsvis simpel beregningsmetode til bestemmelse af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne.
Dokumentet er hovedsageligt baseret på Henrik Brøner Jørgensens ph.d. afhandling. Ph.d.‐projektet var delvis finansieret af Betonelement‐Foreningen og blev gennemført under vejledning af Linh Cao Hoang og Lars German Hagsten. De udviklede beregningsmodeller er sammenholdt med forsøg udført ved danske
universiteter de sidste 15 år.
Der er til dette dokument udarbejdet et baggrundsdokument, hvor den teoretiske baggrund samt sammenligninger med forsøg er vist. Derudover er der udarbejdet et baggrundsdokument, som redegør for de foreslåede partialkoefficienter. Nærværende Bulletin skal derfor ses som en praktisk guide til beregning
af forskydningsbæreevnen af samlinger udført med wirebokse.
I forbindelse med udarbejdelse af dokumentet har der været tilknyttet en følgegruppe, engageret af Betonelement‐Foreningen. Følgegruppen bestod af følgende personer; Thomas Markvardsen (CRH Concrete), Tim Gudmand‐Høyer (Rambøll) og Bernt Suikkanen (COWI A/S).
Original languageDanish
PublisherBetonelementforeningen
Number of pages23
Commissioning bodyBetonelement-Foreningen
Publication statusPublished - Jun 2016

Cite this