Bankledelsens konpetence og ansvar: Har Finanstilsynet og domstolene forskelligt syn på sanktionsanvendelsen?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen analyserer de skærpede krav til bankledelsen, som lovgiver har vedtaget som konsekvens af finanskrisen med særlig fokus på kravene til og Finanstilsynets praksis i relation til egnetheds- og hæderlighedsvurdering (fit and proper) af medlemmerne af bankledelsen. Dette sammenholdes med den foreliggende retspraksis i de sager, som Finansiel Stabilitet har anlagt om muligt personligt erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer i de nødlidende banker. Det konkluderes, at der er betydelig forskel i Finanstilsynets sanktionsanvendelse ved bankledelsens utilstrækkelige kompetence og domstolenes anvendelse af erstatningsansvar for ledelsens mulige svigt i forbindelse med virksomhedens drift. En løsning på dette skisma eller måske rettere modsætningsforhold må være, at lovgiver forholder sig til spørgsmålet om bankledelsens mulige personlige erstatningsansvar, herunder om der bør indføres eksplicit lovregulering heraf
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Volume2019
Issue number2
Pages (from-to)19-25
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this