Bankjura: Udvalgte emner

Camilla Hørby Jensen (Editor), Nis Jul Clausen, Camilla Hørby Jensen, Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen

Research output: Book/reportMonographResearch

Abstract

I de seneste år har der været stor fokus på pengeinstitutterne - ikke mindst i lyset af den finansielle krise. Også juraen vedrørende pengeinstitutter har været genstand for stigende interesse, hvilket har givet anledning til denne fremstilling.

Bankjuraen eller bankretten, som den også betegnes, relaterer sig til de retlige forhold vedrørende pengeinstitutters virksomhedsudøvelse.  Denne virksomhedsudøvelse består af en lang række forhold, og de juridiske spørgsmål i relation hertil er derfor lige så talrige.

Pengeinstitutterne spiller en central rolle i den samfundsmæssige infrastruktur og den retlige regulering af disse virksomheder er som følge heraf meget omfangsrig - der er således såvel nationalt som på europæisk plan tale om en af de mest gennemregulerede sektorer.

I denne fremstilling behandles en række af de juridiske spørgsmål, som pengeinstitutternes virksomhedsudøvelse giver anledning til. Bogen beskæftiger sig såvel med den retlige regulering af forholdet mellem pengeinstituttet og dets kunder som de strukturelle krav, pengeinstitutterne skal iagttage.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition1
Number of pages524
ISBN (Print)978-87-574-2061-6
Publication statusPublished - 2010

Cite this