Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser: Statusrapport for del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik

Theresa Schilhab, Gertrud Lynge Esbensen, Jonas Vestergaard Nielsen

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

Abstract

Vi bruger smartteknologi og applikationer (apps) til underholdning, nyheder, fysisk aktivitet og social kontakt som aldrig før og kommer samtidig sjældnere ud i naturen. Det er et problem, fordi naturoplevelser styrker vores psykiske og fysiske trivsel. Hvordan kan vi støtte de yngre generationers mulighed for naturoplevelser? Kan vi fx bruge selvsamme smartteknologi? Forskning på området, der kobler børn, smartteknologi og naturoplevelser, er endnu meget sparsom (se dog Änggård, 2015, Smith & Dunkley, 2018; Adams m.fl., 2017; Land m.fl., 2019; Dunkley & Smith, 2019). Denne rapport formidler forskning fra første del (Statusdel) af projektet Naturlig Teknik, støttet af Nordea-fonden, der over en femårig periode (2018-2022) og i tre dele undersøger, hvordan især smartteknologi kan bidrage til, at børn og unge (6-18 år) får naturoplevelser. Rapporten henvender sig til alle, der er interesseret i naturoplevelser til børn og unge og brug af teknologi, fx forældre, pædagoger, lærere, naturforvaltere, naturvejledere og udviklere, der kobler teknologi og natur. I første del af projektet leverer vi en status over, hvad der bliver brugt af smartteknologi af og til børn og unge netop nu (2020). Vi giver dig 1) begrundelser for, hvorfor det er vigtigt at undersøge, 2) fund hentet fra praktikere som fx naturforvaltere, pædagoger og naturvejledere, der eksemplificerer brug og fra tweens (11-15-årige), 3) anbefalinger til, hvordan du kan være med til at få flere børn ud i naturen ved hjælp af smartteknologi. Resultaterne i denne rapport vil også blive bearbejdet til udgivelse i peer-reviewede internationale artikler.
Original languageDanish
PublisherCenter for Børn og Natur
Number of pages68
ISBN (Electronic)978-87-971964-0-3
Publication statusPublished - Apr 2020

Cite this