Atypisk ansatte i Europa og i Danmark: Baggrund, udvikling og vilkår 2000-2011

  Research output: Book/reportReportCommunication

  596 Downloads (Pure)

  Abstract

  Midlertidige ansættelser har på europæisk plan været svagt stigende siden 2000, især siden 2009, samtidig med, at forskellene mellem andelene i de europæiske lande er mindsket noget. I Danmark derimod er andelen af midlertidigt ansatte faldet temmelig markant, fra 10,2% i 2000 til 8,8% i 2011.
  Når det gælder uønsket deltidsansættelse er der i nogle lande i Europa en meget stor andel deltidsansatte, som ønsker dig et fuldtidsjob: I Spanien og Portugal er det over halvdelen af de deltidsansatte, i Italien og Grækenland lige under halvdelen og i Frankrig og Irland omkring en tredjedel. Det samlede gennemsnit er en tredjedel, og på det europæiske plan har der været en betydelig stigning i andelen af uønsket deltidsansatte, idet andelen er steget fra knap en femtedel (18%) til knap en tredjedel (31%).
  Når det gælder hvem, der har en særlig risiko for atypisk ansættelse, er det påvist, at i Danmark er forskellen mellem kønnene blevet mindsket betydeligt, således at man i dag ikke længere kan sige, at kvinder er mere udsat end mænd, når det gælder midlertidig ansættelse. Dette fremkommer både ved, at kvinders andel af midlertidigt er mindsket og mænds øget. Man kan tage dette som udtryk for, at mænds og kvinder status på arbejdsmarkedet er blevet mere lige, idet kvinder ikke (længere) ses som en arbejdskraft, der i højere grad kan spises af med midlertidige ansættelser.
  Til gengæld kan man konstatere, at midlertidig ansættelse især er udbredt blandt de under 35-årige, idet der dog også i aldersgrupperne over 35 år forekommer en mindre gruppe (4-5% af lønmodtagerne), som fortsat er i tidsbegrænset ansættelse.
  Samlet set er omfanget af midlertidige anansættelser i Danmark ikke alarmerende højt set i forhold til Europa, og andelen er – om end svagt – faldende. Ikke desto mindre er knap hver tiende lønmodtager jo også en del, og da man kan se, at vilkårene for personer i midlertidig ansæt-telse faktisk er markant ringere end for fastansatte, er der stadig en gruppe her med markant ringere vilkår, som der bør være fokus på at gøre noget for, eftersom alt tyder på, (1) at deres ringere vilkår faktisk skyldes den midlertidige ansættelse og (2) at midlertidig ansættelse som en del af det danske arbejdsmarked næppe forsvinder inden for en overskuelig fremtid.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  Number of pages13
  Commissioning bodyFTF
  Publication statusPublished - May 2014

  Cite this