248 Downloads (Pure)

Abstract

’At løfte blikket’ er et inspirationskatalog, der kortlægger land- og yderkommuners begyndende tilgange til og hidtidige erfaringer med strategisk landsbyplanlægning og sætter dem ind i et internationalt teoretisk perspektiv. Målgruppen for kataloget er primært interessenter i kommunernes forvaltninger og kommunalpolitikere, som i fællesskab arbejder med at finde deres ståsted i forhold til det nye krav i planloven om strategisk landsbyplanlægning. Vi håber herudover også, at lokalråd, borgerforeninger, landsbyklynger m.m., som er vigtige medspillere i den strategiske landsbyplanlægning, vil kunne hente inspiration i kataloget.
Det overordnede spørgsmål, som kataloget besvarer, er:
Hvad er land- og yderkommunernes tilgange til og hidtidige erfaringer med strategisk landsbyplanlægning?
Som udgangspunkt for at svare på spørgsmålet bringer vi illustrative eksempler
fra kommunerne i spil i forhold til følgende tre områder:
→ Hvordan bruger man analyser som fundament?
→ Hvordan differentierer man strategisk?
→ Hvordan sikrer man borgerinddragelse?
Original languageDanish
Number of pages58
ISBN (Print)978-87-94006-34-7
Publication statusPublished - May 2021
SeriesCLF Report series
Number76

Cite this