Arbejdsmarkedets institutioner og dynamik

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  På mange måder er det danske arbejdsmarked blevet mere fleksibelt de
  seneste ti til 20 år. Årsagerne hertil er flere, men nedbrydelsen af toldbarrierer
  som følge af åbningen af EU’s indre marked og arbejdskraftens fri
  bevægelighed har spillet en rolle, ligesom kommunismens sammenbrud
  i øst og åbningen af disse lande, samt eksempelvis Kina, for handel på
  markedsvilkår har betydet store udfordringer for de udviklede økonomier,
  herunder Danmark.
  Dette afspejler sig bl.a. i, hvordan løn og ansættelsesvilkår aftales og
  udvikles. Det vigtigste træk ved ændringerne i reguleringen af lønforholdene
  er den betydelige decentralisering af løndannelsen i både den private og den offentlige sektor. I den private sektor qua overgangen til
  mindstelønssystemer og til overenskomster uden lønsats og i den offentlige
  sektor qua indførelsen af lokal løndannelse. Det opnås herved, at den
  enkeltes aflønning både kan afspejle virksomhedens/organisationens generelle
  økonomiske vilkår og den enkeltes egen indsats. Decentraliseringen
  er dog naturligt nok meget mere udpræget i den private sektor, mens
  løndannelsen i den offentlige sektor stadig må betegnes som relativt centraliseret.
  Det danske arbejdsmarked har hidtil på en heldig måde kombineret
  fleksibilitet (lav ansættelsesbeskyttelse) med sikkerhed (høje dagpenge)
  og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, idet de to sidste elementer dog er
  svækket noget i de senere år, hvorved vores arbejdsmarked får flere lighedspunkter med de angelsaksiske, meget lidt regulerede arbejdsmarkeder.
  Dog er både aftalestrukturen og partsrelationerne stadig intakte, men
  hvorvidt dette varer ved, afhænger både af, hvorvidt politikerne ønsker at
  bevare dette eller tenderer til at udhule det, og af om parterne selv viser sig
  i stand til at finde fremsynede løsninger på de dilemmaer og problemer,
  de står over for.
  Original languageDanish
  Title of host publicationDen offentlige sektors økonomi
  EditorsBent Greve, Jesper Jespersen
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherHans Reitzels Forlag
  Publication date2013
  Edition2
  Pages145-181
  Chapter7
  ISBN (Print)97-887-412-5799-0
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this