Arbejdsbelastning blandt alment praktiserende læger: En undersøgelse i Region Midtjylland

Anette Fischer Pedersen, Frede Olesen, Christina Maar Andersen, Peter Vedsted

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

Abstract

Læger har høj risiko for svær arbejdsbelastning, også kaldet ’udbrændthed’. Tegn på svær arbejdsbelastning er en høj grad af følelsesmæssig udmattelse, høj grad af kynisme og lav grad af personligt jobudbytte. Denne undersøgelse viste en stigning i andelen af praktiserende læger med meget svær arbejdsbelastning i perioden 2004-2012. I 2004 udførte Forskningsenheden for Almen Praksis en jobtilfredshedsundersøgelse blandt praktiserende læger i det daværende Århus Amt og fandt, at 24,1% af de praktiserende læger viste tegn på at være svært belastede af arbejdsbyrden og at 2,8% var meget svært belastede. Karakteren af opgaverne i almen praksis er ændret i de seneste år som følge af ændringer i sygehusstrukturen med ændringer i indlæggelsesmønster, lægemangel i almen praksis, et stigende antal ældre borgere og en høj forekomst af patienter med kroniske sygdomme. Derfor blev jobtilfredshedsundersøgelsen gentaget blandt alle alment praktiserende læger i Region Midtjylland i 2012 og andelen af de praktiserende læger som var svært eller meget svært belastet arbejdsbyrden var nu hhv. 25,8% og 5,3%. Idet mere end hver fjerde læge i Region Midtjylland angiver at være svært belastet af arbejdet synes der at være brug for at få identificeret de arbejdssituationer, som især opleves som belastende for de praktiserende læger og at udvikle effektive interventioner til håndtering af stress og følelsesmæssig belastning.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherForskningsenheden for Almen Praksis
Edition1
Number of pages23
ISBN (Print)978-87-90004-31-6
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this