Alkoholforbrug og forekomsten af ulykker og vold blandt unge: Data fra Ungdomsprofilen 2014 og Landspatientregistret

Louise Hjarnaa, Signe Skovgaard Hviid, Ulrik Becker, Bjarne Laursen, Janne Schurmann Tolstrup

Research output: Book/reportReportResearch

Abstract

Danske unge har gennem mange år haft europarekorden i fuldskab og alkoholindtag. En tidlig opstart og et stort forbrug af alkohol øger risikoen for at udvikle alkoholrelaterede problemer og sygdomme senere i livet. Mange af disse problemer og sygdomme opstår først efter flere års højt alkoholforbrug, hvorimod akutte konsekvenser som ulykker og voldshandlinger kan ske efter kort tids forbrug og derfor i højere grad forekommer blandt unge. På trods af viden om øget risikovillighed blandt unge og ved indtag af alkohol er det i Danmark endnu ikke undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem alkoholindtag og forekomsten af ulykker. Formålet med denne rapport er derfor at belyse forekomsten af ulykker, der indebærer hospitalskontakt, blandt unge fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark, samt at undersøge hvorvidt der er en forskel i risikoen for at komme ud for en ulykke eller en voldsepisode mellem unge med højt alkoholindtag og unge med et lavt alkoholindtag. Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, med økonomisk støtte fra Trygfonden og Alkohol & Samfund.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSyddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed
Number of pages47
ISBN (Print)978-87-7899-518-6
Publication statusPublished - 2020

Cite this