Aktiv løn i danske virksomheder:  Betydningen for fairness, tilfredshed og arbejdstid

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPaperResearch

Abstract

Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid.

Som forskningsdesign er valgt en stor kvantitativ surveyundersøgelse, omfattende et randomiseret udvalg af 1.706 lønmodtagere inden for undersøgelsens univers (svarprocent: 84,0). Design for dataanalyse var multivariate logistisk regression. Det er første generelle repræsentative analyse af lønbonus gennemført i Danmark.

Resultater: Undersøgelserne viste, at årsbonus - som rapporteres af knap hver fjerde privatansatte - har en klart positiv effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair over for dem (44 versus 31%), at effekten på tilfredshed var fraværende eller svagt positiv, mens effekten på den (selvrapporterede) reale arbejdstid var klar og positiv (44 versus 41 timer om ugen i gennemsnit).

Konklusion: Resultaterne indikerer - set i et ledelsesperspektiv - at brugen af årsbonus ikke undergraver tilfredsheden, og at den har positiv effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair i forhold til dem, og at årsbonus har en klar og positiv effekt på den reale arbejdstid.

Original languageDanish
Publication date2006
Number of pages36
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes
EventDet Danske Ledelsesakademi - København, Denmark
Duration: 11. Dec 200612. Dec 2006
Conference number: 1

Conference

ConferenceDet Danske Ledelsesakademi
Number1
Country/TerritoryDenmark
CityKøbenhavn
Period11/12/200612/12/2006

Cite this