Afspejler patient-rapporterede spørgeskemaer væsentlige aktivitetsproblematikker hos patienter med dupuytrens kontraktur?

Susanne Boel*, Lise Buus, Alice Ørts Hansen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceCommunication

Abstract

Baggrund
Patient-rapporterede spørgeskemaer bliver ofte brugt til at undersøge patientperspektivet. Det er uklart om prædefinerede spørgsmål i patient-rapporterede spørgeskemaer kan evaluere aktivitetsudførelse hos patienter med svære fingerkontrakturer grundet Dupuytren og dermed informere planlægningen af de ergoterapeutiske interventioner.
Formål
At undersøge om de aktivitetsproblemer, som patienter med Dupuytrens kontraktur prioriterer før operationen, afspejles i de 7 patient-rapporterede spørgeskemaer, som ofte anvendes til denne patientgruppe.
Metoder
I dette eksplorative studie blev Canadian Occupational Performance Measure (COPM) anvendt til at undersøge aktivitetsudførelsen hos patienter med Dupuytrens kontraktur før operation. De oftest prioriterede aktivitetsproblemer blev identificeret og grupperet. Disse grupperede aktivitetsproblemer blev sammenholdt med prædefinerede spørgsmål vedr. aktivitetsudførelse i 4 regionsspecifikke og 3 sygdoms-specifikke spørgeskemaer med henblik på, om aktivitetsproblemerne blev identificeret i spørgsmålene.
Resultater
56 patienter prioriterede 190 aktivitetsproblemer i COPM, disse blev fordelt på 55 grupper. Aktivitetsproblemer fra 15 af disse grupper blev nævnt af 5 eller flere patienter, resten var unikke aktivitetsproblemer.
De grupperede aktivitetsproblemer blev afspejlet i flest spørgsmål i de sygdomsspecifikke patient-rapporterede spørgeskemaer sammenlignet med de regionsspecifikke spørgeskemaer. Flest blev fundet i det sygdomsspecifikke Dupuytren’s contracture Impact on Function - Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (DIF-CHUM) og i det regionsspecifikke spørgeskema Patient-Rated Wrist Hand Evaluation (PRWHE).
Konklusioner
Grundet de mange forskellige og unikke aktivitetsproblemer er det vigtigt at tage hensyn til patientens individuelle perspektiv i planlægningen af den ergoterapeutiske intervention. Selvom patient-rapporterede spørgeskemaer kan give indikationer på, om patienten oplever aktivitetsproblemer, kan de ikke fange patientens brede perspektiv på problemer i forhold til aktivitetsudførelsen. COPM vurderes bedst egnet i planlægningen af en målspecifik og effektiv rehabilitering.
Original languageDanish
Publication date2. Jun 2022
Publication statusPublished - 2. Jun 2022
EventErgo22: Styrket forskning - styrket praksis - Nyborg Strand - Hotel og konferencecenter, Nyborg, Denmark
Duration: 1. Jun 20222. Jun 2022
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/deltag-i-fagkonferencen-ergo22-styrket-forskning-styrket-praksis

Conference

ConferenceErgo22: Styrket forskning - styrket praksis
LocationNyborg Strand - Hotel og konferencecenter
Country/TerritoryDenmark
CityNyborg
Period01/06/202202/06/2022
Internet address

Cite this