Afhænger ændringer i smerte, funktion og livskvalitet efter GLA:D® af individuelle faktorer blandt folk med knæ- eller hofteartrose?

Dorte Thalund Grønne*, Søren Thorgaard Skou, Ewa Maria Roos

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

De kliniske retningslinjer anbefaler superviseret træning i kombination med patientuddannelse som førstevalget til behandling af knæ- og hofteartrose. GLA:D® er et behandlingstilbud udbredt over hele Danmark, der er designet i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer og i tæt dialog med praksis. Eksisterende forskning peger i retning af, at ændringer i smerte, funktion og livskvalitet efter GLA:D® ikke afhænger af individuelle faktorer. Det er undersøgt, om følgende faktorer har indflydelse på patientens resultater efter GLA:D® i Danmark: fysisk aktivitetsniveau, oplevelse af instabilitet i knæet, om personen primært henvender sig pga. knæ- eller hofteartrose, symptomer på lumbal spinalstenose, komorbiditeter og socioøkonomiske forhold. GLA:D® eller tilsvarende behandling kan derfor tilbydes personer med knæ- eller hofteartrose med en forventning om, at den enkelte deltager opnår en gennemsnitlig forbedring. Samlet set er evidensen på området dog begrænset og der er behov for mere forskning for at bekræfte undersøgelsernes fund samt afdække betydningen af andre faktorer, der endnu ikke er undersøgt, men potentielt kan påvirke resultatet.
Original languageDanish
JournalDansk Sportsmedicin
ISSN2596-982X
Publication statusPublished - 24. Jan 2024

Cite this