Adgang til fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer for domstolene – med særligt henblik på boligretssager og tvister om mangler ved fast ejendom

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Højesteret har inden for de seneste år givet en procespart adgang til at fremlægge en ensidigt indhentet erklæring i en verserende tvist. Artiklen undersøger, hvor langt retstilstanden kan udstrækkes, herunder særligt om ensidigt indhentede erklæringer kan fremlægges i sager om fastsættelse af markedslejen i erhvervslejemål, andre boligretssager, eller i tvister om mangler ved fast ejendom, hvor anvendelsen af sagkyndige erklæringer indhentet efter Retsplejelovens regler om syn og skøn er udbredt som bevismiddel.
Original languageDanish
Title of host publicationJuridiske emner ved Syddansk Universitet 2011
EditorsHans Viggo Godsk Pedersen
Number of pages19
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2011
Pages109-128
ISBN (Print)978-87-574-2598-7
Publication statusPublished - 2011

Cite this