A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain: Effectiveness Of A Stepped Wedge Cluster Randomised Controlled Trial Among Nurses’ Aides

Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Abstract

Ondt i ryggen er hyppigt forekommende, koster samfundet mange penge og er en af de primære
årsager til nedsat funktionsevne. Der er derfor behov for indsatser, der kan forebygge ondt i ryggen.
Arbejdsrelaterede faktorer er en stor årsag til ondt i ryggen. Derudover kan der være store
konsekvenser af ondt i ryggen for den arbejdende befolkning (nedsat produktivitet og sygefravær).
Arbejdspladsen er derfor en vigtig arena for forebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt i
ryggen. Hovedformålet med dette ph.d. projekt var derfor at få ny viden om mulighederne for
forebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt i ryggen på arbejdspladsen blandt
medarbejdere i ældreplejen (primært SOSU-personale). Ph.d. projektet havde derfor to specifikke
formål. Det første formål var at udvikle en arbejdspladsindsats rettet mod forebyggelse af ondt i
ryggen. Det primære fokus i udviklingen af indsatsen var, at den skulle være effektiv og
gennemførbar for arbejdspladsen. Derudover skulle indsatsen rette sig mod både forebyggelse af
ondt i ryggen samt mod forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen. Det andet formål var at
evaluere effektiviteten af den udviklede indsats i forhold til forebyggelse af ondt i ryggen samt for
forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen.
For at udvikle indsatsen anvendte vi en systematisk tilgang (intervention mapping), som involverer
arbejdspladsen i udvikling og i planlægning af indsatsen. Fra november 2012 til maj 2014
gennemførte vi et pragmatisk cluster-randomiseret kontrolleret forsøg med 594 SOSU’er fordelt i fire
grupper. De fire grupper indtrådte i projektet forskudt med tre måneders mellemrum, således at hele
arbejdspladsen til sidst fik indsatsen. De primære effektmål var dage med ondt i ryggen, graden af
smerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt i ryggen. Dette blev målt hver måned
med SMS-beskeder. De sekundære effektmål var fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav og
smerteadfærd samt arbejdsevne og sygefravær. Dette blev målt hver tredje måned med SMSbeskeder.
For at få yderlige information om indsatsens effektivitet evaluerede vi implementering
(levering og modtagelse af indsatsen) og indsatsens eksterne validitet (generaliserbarhed).
Den systematiske tilgang i udviklingen af indsatsen resulterede i, at der blev udviklet en flerstrenget
indsats, som bestod af participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning. Indsatsen
varede i alt 12 uger med 19 sessioner i alt (participatorisk ergonomi (5 sessioner), fysisk træning (12
sessioner) og kognitiv adfærdstræning (2 sessioner)). Studiet havde en god ekstern validitet med
repræsentative arbejdspladser og deltagere. Den flerstrengede indsats var effektiv og reducerede
dage med ondt i ryggen, graden af smerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt i
ryggen. Derudover forbedrede den flerstrengede indsats fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav og
smerteadfærd, mens der ingen effekt var på arbejdsevne og sygefravær. Implementeringen af
indsatsen viser, hvordan indsatser kan leveres under realistiske forhold på arbejdspladser.
Resultaterne afspejler derfor hvad der kan forventes på arbejdspladser, når arbejdspladsen er
involveret i udvikling og planlægning af indsatser. Flerstrengede indsatser med participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning udviklet og implementeret på arbejdspladser
kan derfor være relevante for forebyggelse af ondt i ryggen blandt den arbejdende befolkning.
Original languageEnglish
PublisherSyddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Number of pages154
ISBN (Print)9788793192546
Publication statusPublished - Sep 2015

Cite this

Rasmussen, Charlotte Diana Nørregaard. / A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain : Effectiveness Of A Stepped Wedge Cluster Randomised Controlled Trial Among Nurses’ Aides. Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 2015. 154 p.
@phdthesis{0bc994f0f7674f508fee160caa0ee6b3,
title = "A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain: Effectiveness Of A Stepped Wedge Cluster Randomised Controlled Trial Among Nurses’ Aides",
abstract = "Ondt i ryggen er hyppigt forekommende, koster samfundet mange penge og er en af de prim{\ae}re{\aa}rsager til nedsat funktionsevne. Der er derfor behov for indsatser, der kan forebygge ondt i ryggen.Arbejdsrelaterede faktorer er en stor {\aa}rsag til ondt i ryggen. Derudover kan der v{\ae}re storekonsekvenser af ondt i ryggen for den arbejdende befolkning (nedsat produktivitet og sygefrav{\ae}r).Arbejdspladsen er derfor en vigtig arena for forebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt iryggen. Hovedform{\aa}let med dette ph.d. projekt var derfor at f{\aa} ny viden om mulighederne forforebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt i ryggen p{\aa} arbejdspladsen blandtmedarbejdere i {\ae}ldreplejen (prim{\ae}rt SOSU-personale). Ph.d. projektet havde derfor to specifikkeform{\aa}l. Det f{\o}rste form{\aa}l var at udvikle en arbejdspladsindsats rettet mod forebyggelse af ondt iryggen. Det prim{\ae}re fokus i udviklingen af indsatsen var, at den skulle v{\ae}re effektiv oggennemf{\o}rbar for arbejdspladsen. Derudover skulle indsatsen rette sig mod b{\aa}de forebyggelse afondt i ryggen samt mod forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen. Det andet form{\aa}l var atevaluere effektiviteten af den udviklede indsats i forhold til forebyggelse af ondt i ryggen samt forforebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen.For at udvikle indsatsen anvendte vi en systematisk tilgang (intervention mapping), som involvererarbejdspladsen i udvikling og i planl{\ae}gning af indsatsen. Fra november 2012 til maj 2014gennemf{\o}rte vi et pragmatisk cluster-randomiseret kontrolleret fors{\o}g med 594 SOSU’er fordelt i firegrupper. De fire grupper indtr{\aa}dte i projektet forskudt med tre m{\aa}neders mellemrum, s{\aa}ledes at helearbejdspladsen til sidst fik indsatsen. De prim{\ae}re effektm{\aa}l var dage med ondt i ryggen, graden afsmerter i ryggen og antal dage med gener p{\aa} grund af ondt i ryggen. Dette blev m{\aa}lt hver m{\aa}nedmed SMS-beskeder. De sekund{\ae}re effektm{\aa}l var fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadf{\ae}rd samt arbejdsevne og sygefrav{\ae}r. Dette blev m{\aa}lt hver tredje m{\aa}ned med SMSbeskeder.For at f{\aa} yderlige information om indsatsens effektivitet evaluerede vi implementering(levering og modtagelse af indsatsen) og indsatsens eksterne validitet (generaliserbarhed).Den systematiske tilgang i udviklingen af indsatsen resulterede i, at der blev udviklet en flerstrengetindsats, som bestod af participatorisk ergonomi, fysisk tr{\ae}ning og kognitiv adf{\ae}rdstr{\ae}ning. Indsatsenvarede i alt 12 uger med 19 sessioner i alt (participatorisk ergonomi (5 sessioner), fysisk tr{\ae}ning (12sessioner) og kognitiv adf{\ae}rdstr{\ae}ning (2 sessioner)). Studiet havde en god ekstern validitet medrepr{\ae}sentative arbejdspladser og deltagere. Den flerstrengede indsats var effektiv og reducerededage med ondt i ryggen, graden af smerter i ryggen og antal dage med gener p{\aa} grund af ondt iryggen. Derudover forbedrede den flerstrengede indsats fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadf{\ae}rd, mens der ingen effekt var p{\aa} arbejdsevne og sygefrav{\ae}r. Implementeringen afindsatsen viser, hvordan indsatser kan leveres under realistiske forhold p{\aa} arbejdspladser.Resultaterne afspejler derfor hvad der kan forventes p{\aa} arbejdspladser, n{\aa}r arbejdspladsen erinvolveret i udvikling og planl{\ae}gning af indsatser. Flerstrengede indsatser med participatorisk ergonomi, fysisk tr{\ae}ning og kognitiv adf{\ae}rdstr{\ae}ning udviklet og implementeret p{\aa} arbejdspladserkan derfor v{\ae}re relevante for forebyggelse af ondt i ryggen blandt den arbejdende befolkning.",
author = "Rasmussen, {Charlotte Diana N{\o}rregaard}",
year = "2015",
month = "9",
language = "English",
isbn = "9788793192546",
publisher = "Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet",

}

A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain : Effectiveness Of A Stepped Wedge Cluster Randomised Controlled Trial Among Nurses’ Aides. / Rasmussen, Charlotte Diana Nørregaard.

Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 2015. 154 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain

T2 - Effectiveness Of A Stepped Wedge Cluster Randomised Controlled Trial Among Nurses’ Aides

AU - Rasmussen, Charlotte Diana Nørregaard

PY - 2015/9

Y1 - 2015/9

N2 - Ondt i ryggen er hyppigt forekommende, koster samfundet mange penge og er en af de primæreårsager til nedsat funktionsevne. Der er derfor behov for indsatser, der kan forebygge ondt i ryggen.Arbejdsrelaterede faktorer er en stor årsag til ondt i ryggen. Derudover kan der være storekonsekvenser af ondt i ryggen for den arbejdende befolkning (nedsat produktivitet og sygefravær).Arbejdspladsen er derfor en vigtig arena for forebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt iryggen. Hovedformålet med dette ph.d. projekt var derfor at få ny viden om mulighederne forforebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt i ryggen på arbejdspladsen blandtmedarbejdere i ældreplejen (primært SOSU-personale). Ph.d. projektet havde derfor to specifikkeformål. Det første formål var at udvikle en arbejdspladsindsats rettet mod forebyggelse af ondt iryggen. Det primære fokus i udviklingen af indsatsen var, at den skulle være effektiv oggennemførbar for arbejdspladsen. Derudover skulle indsatsen rette sig mod både forebyggelse afondt i ryggen samt mod forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen. Det andet formål var atevaluere effektiviteten af den udviklede indsats i forhold til forebyggelse af ondt i ryggen samt forforebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen.For at udvikle indsatsen anvendte vi en systematisk tilgang (intervention mapping), som involvererarbejdspladsen i udvikling og i planlægning af indsatsen. Fra november 2012 til maj 2014gennemførte vi et pragmatisk cluster-randomiseret kontrolleret forsøg med 594 SOSU’er fordelt i firegrupper. De fire grupper indtrådte i projektet forskudt med tre måneders mellemrum, således at helearbejdspladsen til sidst fik indsatsen. De primære effektmål var dage med ondt i ryggen, graden afsmerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt i ryggen. Dette blev målt hver månedmed SMS-beskeder. De sekundære effektmål var fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadfærd samt arbejdsevne og sygefravær. Dette blev målt hver tredje måned med SMSbeskeder.For at få yderlige information om indsatsens effektivitet evaluerede vi implementering(levering og modtagelse af indsatsen) og indsatsens eksterne validitet (generaliserbarhed).Den systematiske tilgang i udviklingen af indsatsen resulterede i, at der blev udviklet en flerstrengetindsats, som bestod af participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning. Indsatsenvarede i alt 12 uger med 19 sessioner i alt (participatorisk ergonomi (5 sessioner), fysisk træning (12sessioner) og kognitiv adfærdstræning (2 sessioner)). Studiet havde en god ekstern validitet medrepræsentative arbejdspladser og deltagere. Den flerstrengede indsats var effektiv og reducerededage med ondt i ryggen, graden af smerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt iryggen. Derudover forbedrede den flerstrengede indsats fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadfærd, mens der ingen effekt var på arbejdsevne og sygefravær. Implementeringen afindsatsen viser, hvordan indsatser kan leveres under realistiske forhold på arbejdspladser.Resultaterne afspejler derfor hvad der kan forventes på arbejdspladser, når arbejdspladsen erinvolveret i udvikling og planlægning af indsatser. Flerstrengede indsatser med participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning udviklet og implementeret på arbejdspladserkan derfor være relevante for forebyggelse af ondt i ryggen blandt den arbejdende befolkning.

AB - Ondt i ryggen er hyppigt forekommende, koster samfundet mange penge og er en af de primæreårsager til nedsat funktionsevne. Der er derfor behov for indsatser, der kan forebygge ondt i ryggen.Arbejdsrelaterede faktorer er en stor årsag til ondt i ryggen. Derudover kan der være storekonsekvenser af ondt i ryggen for den arbejdende befolkning (nedsat produktivitet og sygefravær).Arbejdspladsen er derfor en vigtig arena for forebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt iryggen. Hovedformålet med dette ph.d. projekt var derfor at få ny viden om mulighederne forforebyggelse af ondt i ryggen og konsekvenserne af ondt i ryggen på arbejdspladsen blandtmedarbejdere i ældreplejen (primært SOSU-personale). Ph.d. projektet havde derfor to specifikkeformål. Det første formål var at udvikle en arbejdspladsindsats rettet mod forebyggelse af ondt iryggen. Det primære fokus i udviklingen af indsatsen var, at den skulle være effektiv oggennemførbar for arbejdspladsen. Derudover skulle indsatsen rette sig mod både forebyggelse afondt i ryggen samt mod forebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen. Det andet formål var atevaluere effektiviteten af den udviklede indsats i forhold til forebyggelse af ondt i ryggen samt forforebyggelse af konsekvenser af ondt i ryggen.For at udvikle indsatsen anvendte vi en systematisk tilgang (intervention mapping), som involvererarbejdspladsen i udvikling og i planlægning af indsatsen. Fra november 2012 til maj 2014gennemførte vi et pragmatisk cluster-randomiseret kontrolleret forsøg med 594 SOSU’er fordelt i firegrupper. De fire grupper indtrådte i projektet forskudt med tre måneders mellemrum, således at helearbejdspladsen til sidst fik indsatsen. De primære effektmål var dage med ondt i ryggen, graden afsmerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt i ryggen. Dette blev målt hver månedmed SMS-beskeder. De sekundære effektmål var fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadfærd samt arbejdsevne og sygefravær. Dette blev målt hver tredje måned med SMSbeskeder.For at få yderlige information om indsatsens effektivitet evaluerede vi implementering(levering og modtagelse af indsatsen) og indsatsens eksterne validitet (generaliserbarhed).Den systematiske tilgang i udviklingen af indsatsen resulterede i, at der blev udviklet en flerstrengetindsats, som bestod af participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning. Indsatsenvarede i alt 12 uger med 19 sessioner i alt (participatorisk ergonomi (5 sessioner), fysisk træning (12sessioner) og kognitiv adfærdstræning (2 sessioner)). Studiet havde en god ekstern validitet medrepræsentative arbejdspladser og deltagere. Den flerstrengede indsats var effektiv og reducerededage med ondt i ryggen, graden af smerter i ryggen og antal dage med gener på grund af ondt iryggen. Derudover forbedrede den flerstrengede indsats fysisk kapacitet, fysiske arbejdskrav ogsmerteadfærd, mens der ingen effekt var på arbejdsevne og sygefravær. Implementeringen afindsatsen viser, hvordan indsatser kan leveres under realistiske forhold på arbejdspladser.Resultaterne afspejler derfor hvad der kan forventes på arbejdspladser, når arbejdspladsen erinvolveret i udvikling og planlægning af indsatser. Flerstrengede indsatser med participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning udviklet og implementeret på arbejdspladserkan derfor være relevante for forebyggelse af ondt i ryggen blandt den arbejdende befolkning.

M3 - Ph.D. thesis

SN - 9788793192546

BT - A Multi-Faceted Workplace Intervention For Prevention Of Low Back Pain

PB - Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

ER -