When and how to worry about ocean acidification: Bio-economic foundations for sustainable development goals

Project: Research

Project Details

Description

The University of British Columbia’s Institute for the Oceans and Fisheries is a world-class interdisciplinary group focused on sustainable marine resource use. A research stay hosted by their economists presents a unique opportunity to develop an innovative ‘bio-economic foundations of sustainability’ model that expands upon the micro-foundations of macroeconomics approach, with application to ocean acidification. Ocean acidification can have many, though very uncertain, impacts on marine ecosystems, which will in turn affect human uses of them. More detailed bio-economic models are unlikely to provide solutions; the uncertainties are too great. Instead, interpreting bio-economic uncertainties through an appropriately scaled ecological-economic framework can facilitate systematic comparisons of investments in diversification, capacity, community resilience, institutional structure, and risk mitigation, identifying socio-ecological frameworks that best foster sustainable development.

Layman's description

Faldende pH-niveauer i havene forventes at få store, men også meget usikre, indvirkninger på økosystemerne og de naturressourcer, der findes i havene. Forvaltningen af naturressourcerne er pt. baseret på bioøkonomiske modeller, der anvender data om fx biologisk vækst og markedspriser til at estimere den fremtidige mængde og værdi af naturressourcerne. De bioøkonomiske modeller er imidlertid ikke ret gode til at tage højde for meget usikre faktorer afledt af det faldende pH-niveau. Når der ikke tages højde for de usikre faktorer, risikerer man at overse et potentiale for en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Beslutningstagere har således ingen klare svar på, hvordan og hvornår de skal bekymre sig over det faldende pH-niveau. Forskere ved University of British Columbia arbejder med bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og bioøkonomiske modeller for de faldende pH-niveauer. Under forskningsopholdet vil jeg sammen med forskere fra UBC udvikle økonomiske analyseværktøjer, der kombinerer de to tilgange. Værktøjerne vil kunne anvendes til identificere forvaltningssystemer, som er baseret på reelle økologiske og økonomiske tradeoffs, og adresserer usikkerhederne ved at inddrage faktorer såsom udnyttelsesgraden af ressourcerne, strategier for risikominimering samt tilførelse af arbejdskraft og økonomiske investeringer. Denne tilgang kan udvide fokus fra forvaltning af naturressourcerne isoleret set til bæredygtig udvikling af ressourcerne i bredere forstand.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201930/06/2019