Vuggestuepædagogik under udforskning

Project: Research

Project Details

Description

Projektet er finansieret af BUPL med 1.000.000 Dkr.
Forskningsprojektet sætter fokus på det småbørnspædagogiske arbejde (forstået som pædagogisk arbejde på 0-2 års området i både rene vuggestuer og i integrerede institutioner). En stor del af retorikken omkring det småbørnspædagogiske område synes til stadighed at være domineret af klassiske udviklingspsykologiske forståelser omkring mor-barn-tilknytning, en tilgang, der i ringe grad tager højde for muligheder og udfordringer i nutidens børneliv blandt mange andre jævnaldrende børn, professionelle voksne samt børnelivet på tværs af hjem og institution (Haavind, 2011; Kousholt, 2011; Singer, 1993). Samtidig peger vores seneste forskningsprojekt omkring små børns institutionsliv på, at der i institutionerne foregår en lang række aktiviteter, og er en række udfordringer og dilemmaer omkring det at støtte op omkring børns liv og deltagelsesmuligheder, der ikke kan rammesættes af en sådan klassisk forståelse (Røn Larsen & Stanek 2013; 2014, in prep). Vi savner således kvalificeret viden om og begreber for pædagogisk arbejde i små børns hverdagsliv blandt andre børn og på tværs af hjem og institution, og vi mangler viden om, hvilke betydninger den pædagogiske praksis i småbørnsinstitutioner har for børnenes liv, trivsel, udvikling og læring. Det samlede sigte med de her skitserede projekter er derfor at udvide og udvikle fokus på det småbørnspædagogiske arbejde, dets vilkår og dets betydninger i det lille barns liv. Tanken er desuden at projektet kan bidrage til at danne grundlag for en fremadrettet debat om småbørnspædagogikkens indhold, betydning og betingelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201431/12/2015

Collaborative partners

  • Roskilde University (Project partner) (lead)