Vind i bymiljøer: Udnyttelse af vinddynamik omkring bygningskonstruktioner

Project: Private Foundations

Project Details

Description

Bevillingsgiver: Energi Fyns Udviklingsfond
Bevilling: 419.580kr

Vi vil opføre en Ridge Wind Turbine (RWT), en horisontalmonteret vindmølle, på taget af en bygning samt udføre et vindmåleprojekt med det formål at:
- Afdække vindforhold i bymiljøer og omkring bygningskonstruktioner, hvor vidensniveauet i dag er meget begrænset
- Bidrage med indsigt i de faktiske vindforhold på og omkring en given bygning/konstruktion, herunder de vindhastighedsforøgelser der sker omkring hjørnerne af denne, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes forskning
- Afdække potentialet for RWT’en som fremtidig energiforsyning, hvilket kan medvirke til udvikling af et nyt forretningsområde for det fynske erhvervsliv
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201430/06/2016