Villum Fonden - Teknisk og naturvidenskabelig forskning - Dissecting the role of ATP binding cassette (ABC) protein in cellular sterol transport and sequestration

Project: Research

Project Details

Description

Kolesterol er et lille vanduopløseligt molekyle, som er afgørende for funktionen af biologiske membraner. For lidt kolesterol i cellemembraner medfører blokeret cellesignalering, endocytose og proteinsekretion, mens for meget kolesterol bevirker celledød i neuroner og makrofager og er en af årsagerne til åreforkalkning og hjerte-kar sygdomme. Mutationer i de energidrevne ABC-transportører kan føre til udviklingen af disse alvorlige sygdomme, fordi ABC-transportørerne påvirker metabolismen og transporten af kolesterol. Desværre er vores kendskab til kolesteroltransport i celler meget lille. Det skyldes blandt andet, at pattedyrenes celler er meget komplekse og derfor svære at teste på. I stedet vil vi bruge gær, Saccharomyces cerevisiae, som modelorganisme, fordi gær er mindre komplekst og samtidig har mange gener, b.a. ABC-transportørerne, og centrale biokemiske transportveje til fælles med cellerne i pattedyr. I gærs membraner findes der et kolesterol-lignende sterol kaldet ergosterol, som vi kan visualisere direkte ved hjælp af avanceret fluorescensmikroskopi. Kombineret med andre nye optiske metoder vil vi direkte visualisere intracellulært ergosteroltransport i gærceller. Vi vil også måle den laterale og transversale membranfordeling af ergosterol, fordi vi antager, at ergosterols fordeling i cellemembraner er dynamisk og reguleret af ABC-transportørerne. Ved at indsætte de oprenserede ABC-transportører ind i unilamellare vesikler kan vi studere deres aktivitet i definerede lipid-sammensætninger ved hjælp af avanceret fluorescensens spektroskopi og mikroskopi. Derudover vil vi undersøge steroltransport i gærceller, hvor gener med eventuelt funktion i regulation af ABC-transportørerne er nedreguleret. Dermed vil vi forsøge, at finde interaktionspartner af ABC-transportørerne, som har tilsvarende træk i menneskelige celler, hvor de regulerer den cellulære kolesteroltransport.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201330/05/2017