Villum Fonden - Børn, Unge og Science - Fra atomer og galakser til os

Project: Private Foundations

Project Details

Description

Projektet 'Fra atomer og galakser til os' har baggrund i et pilotprogram i ungdomsskolen i Odense (herefter UngOdense) som de tre ansøgere, lektor i partikel- og astropartikelfysik på SDU Mads Toudal Frandsen, Cand. Scient i fysik og folkeskolelærer Mette L. Als Kristensen og områdeleder i UngOdense Jan Michael Hansen, i fællesskab har etableret. I UngOdense programmet hedder ”fra atomer til galakser" og går i alt sin enkelhed ud på, at Mette mødes med 10 unge en aften om ugen i fire timer for at ”nørde” fysik og naturvidenskab sammen. Idégrundlaget for programmet er udarbejdet i samarbejde mellem ansøgerne Mette og Mads. Ud af de 10 nuværende deltagere er 4 piger fra Vollsmose bydelen- en bydel på regeringens ghetto liste.

Vi søger Villum fonden om udvikling og en væsentlig udvidelse af dette pilotprogram til at omfatte flere aktiviteter og flere ungdomsskoler. Formålene med programmet er flere. Vi ønsker at medvirke til at naturvidenskab i fritiden får en lignende status af andre fritidsaktiviteter for eksempel at gå til fodbold eller spejder. Det skal være sjovt og lærerigt at gå til naturvidenskab i fritiden. Vi ønsker at stimulere glæden ved at eksperimentere og opnå viden, der stikker dybere end 'youtube-viden' - om hvorfor vi er, hvordan det kan være vi er her, og hvordan verden fungerer. Fra de mindste skalaer til de største og til videnskaben i hverdagen. Aktiviteterne, som vi søger Villum fonden om, med medfinansiering fra UngOdense og fra Syddansk Universitet, er programmer for tre ungdomsskoler i fysik og naturvidenskab, med tilknyttede science camps, forældreaftener og afslutningskonferencer. Og desuden oprettelsen af selvstændige naturvidenskabssaloner også i regi af ungdomsskolen.

Vores program tager udgangspunkt i fysikken, som er vores mest fundamentale og grundlæggende instrument til erkendelse og forståelse af naturen og til teknologisk innovation. Det er vores erfaring, at fysikken og ikke mindst astrofysikken og astronomien er en kilde til enorm fascinationskraft blandt unge. Imidlertid er der behov for at tage vare på og stimulere denne grundvidenskabelige og nysgerrighedsdrevne fascination af og tilgang til verden, for den er under pres. Blandt andet i folkeskolen og gymnasiet hvor den øgede mængde af stof, der skal dækkes, kan modvirke glæden og forståelsen af naturvidenskabens enkelhed og styrke. Vores program tager udgangspunkt i Syddanmark, hvor der med Syddansk Universitet er basis for at skabe en stærk naturvidenskabelig vidensregion. Imidlertid er regionen ikke privilegeret med et stort antal institutioner og programmer, der leverer naturvidenskab i fritiden til unge, i modsætning til f.eks. hovedstadsregionen. Der er behov for at styrke dette udbud.

Vores projekt er vigtigt, fordi det her er de unges egne spørgsmål, der danner udgangspunkt for naturvidenskabelig problemløsning på et højt fagligt niveau, men på et uformelt grundlag uden krav og læreplansstyring, som de er vant til fra det formelle skolesystem. Vi har tid, mulighed og lyst til at arbejde med lige netop det, der optager de unge indenfor nogle fagligt stærke basisrammer og med en stærk kombination af faglige, didaktiske, pædagogiske og organisatoriske erfaringer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2022

Collaborative partners

  • UngOdense, Odense Kommune (Project partner)
  • University of Southern Denmark (lead)