Verbal dyspraksi – kendetegn, udredning og forekomst i Danmark

Project: Research

Project Details

Description

Kendskab til forekomsten af Verbal Dyspraksi (VD) i Danmark er vigtig for at kunne planlægge et optimalt udrednings- og behandlingsforløb i det offentlige system, under hensyntagen til både geografiske og kapacitetsmæssige udfordringer
Der foreligger ikke godkendte diagnostiske kriterier for VD hos børn. Der findes dog en række delvist dokumenterede kliniske karakteristika som i kombination har høj forudsigelsespræcision for VD
Formålet med dette studie er således at opnå viden om den population af børn som henvises til udredning for VD i sygehusregi. Især ønskes fund ved den logopædiske og lægelige udredning belyst, med henblik på optimering af udredningsprocedure. Desuden vil demografiske data blive analyseret for at estimere forekomsten af VD. Denne viden vil kunne danne grundlag for fremtidig dimensionering af udredning og intervention i DK.
Short titleVerbal dyspraksi i Danmark
AcronymVDDK
StatusNot started