VARIATIONER I UDVALGSSTYRET, Projekt om kommunernes politiske organisering

Project: Research

Project Details

Description

Den mest udbredte styreform i de danske kommuner er udvalgsstyret. Der eksisterer også magistratsstyre (i Aarhus Kommune) og mellemformsstyre (i Aalborg, Odense og Københavns Kommuner), men dette er undtagelserne, og vi opfatter derfor almindeligvis kommunerne som værende udvalgsstyrede. I en traditionel udvalgstyret kommune ligger den umiddelbare forvaltning i udvalgene, som på deres lukkede møder dels forbereder sager til kommunalbestyrelsen, dels træffer beslutninger i de sager, hvor kommunalbestyrelsen har delegeret kompetence til dem.
StatusFinished
Effective start/end date11/04/201617/10/2016