Værdien af en ældremedicinsk vurdering, behandling og opfølgning på livskvalitet, overlevelse, fysisk funktionsniveau og behov for ikke planlagte indlæggelse hos stereotaktisk strålebehandlet patienter diagnosticeret med lokal ikke-småcellet lungekræft - et dansk multicenter lodtrækningsstudie

Project: PhD Project

Project Details

AcronymLIVELUNG
StatusActive
Effective start/end date14/09/202014/09/2022