Vækstledelse for fremtiden

Project: Research

Project Details

Description

Parterne ønsker med projektet "Vækstledelse for fremtiden" at opnå viden om, hvordan man bedst kan understøtte mindre og yngre virksomheder indenfor Industri i bred forstand i at udnytte deres vækstpotentiale og dermed skabe værditilvækst og arbejdspladser til gavn for samfundet. Gennem forskningsmæssig evaluering sikres det, at den viden der skabes, virker i praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2022

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (Project partner) (lead)
  • Aarhus University (Beneficiary)