University College Lillebælt - Laboratorium for Sammenhængende uddannelse og Læring

  • Michelsen, Claus (Head coordinator)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets mål er gennem systematisk og målrettet forsknings- og udviklingsarbejde at styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i naturfag og matematik. Projektet skal fra dagtilbud til kompetencegivende uddannelse skabe sammenhæng i undervisningen i matematik og naturfag og styrke samspillet mellem fagene. Projektet udføres som en række
praksiseksperimenter i et laboratorium i form af et netværk af universitet,
professionshøjskoler, ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud, der muliggør dannelsen af tværgående udviklingsteams af forskere, pædagoger, undervisere samt pædagog -, lærer- og gymnasielærerstuderende. I laboratoriet udvikles, afprøves, evalueres og udbredes nye koncepter for:•tværgående projektopgaver og projektteams ifm. bacheloropgaver, kandidatspecialer og valgfrie studieaktiviteter, der øger studerendes kompetence i sammenhængende undervisning og læring i matematik og naturfag• undervisningsmoduler i fagdidaktik, der styrker studerendes kompetence i sammenhængende undervisning og læring i matematik og naturfag• sammenhængende
undervisningsforløb i matematik og naturfag i dagtilbud, grundskole og
ungdomsuddannelserProjektet skal initiere en nytænkning af undervisningen gennem:
• Praksisforankret fagdidaktisk forskning med et tydeligt udviklingsperspektiv• Forskningsbasering af pædagog-, lærer- og kompetence i sammenhængende undervisning og læring i matematik og naturfag• undervisningsmoduler i fagdidaktik, der styrker studerendes kompetence i sammenhængende undervisning og læring i matematik og naturfag• sammenhængende undervisningsforløb i matematik og naturfag i dagtilbud, grundskole og
ungdomsuddannelserProjektet skal initiere en nytænkning af undervisningen gennem:
• Praksisforankret fagdidaktisk forskning med et tydeligt udviklingsperspektiv• Forskningsbasering af pædagog-, lærer- og gymnasielæreruddannelse • Udvikling af lærings- og undervisningspraksis gennem aktionsforskning og aktionslæringProjektet forankres i Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL), der er etableret af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, University College Lillebælt og University College Syddanmark for at udvikle og implementere en sammenhængende undervisning og læring i matematik og naturfag fra førskole til videregående uddannelser for at kvalificere børn og unges læring og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget for Region Syddanmarks fremtidige innovative og
talentfulde arbejdskraft.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2019