Undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov

  • Saaby, Morten (PI)

Project: Research

Project Details

Description

I Danmark og andre nordiske lande har man gennem de seneste årtier gennemført en række reformer for at få fædre til at tage en større del af barselsorloven (Datta Gupta et al., 2008)1, hvilket har betydet en stigning i antallet af fædre, der holder orlov; i 2013 tog lidt mere end hver tredje far del i den fælles barselsorlov, mens knap hver femte slet ingen orlov tog (Danmarks Statistik, 2015). Til trods for dette, eksisterer der ganske lidt evidens om de potentielle konsekvenser ved en mere ligelig fordeling af barselsorloven forældrene imellem. Undersøgelse vil bidrage til at fylde dette forskningsmæssige videnshul, hvilket er særdeles relevant givet den omfattende litteratur, der har vist at investeringer og begivenheder i børns tidlige leveår har en stor betydning for hvordan de klarer sig på længere sigt (e.g. Daysal 2015).

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe ny viden om effekterne af fædres brug af orlov på forskellige niveauer; for fædre, mødre, børn, familier, virksomheder og samfundet. Undersøgelsens resultater skal danne grundlag for en dialog og debat om fædres brug af orlov og vil indgå som del af den landsdækkende kampagne om fædres orlov.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/12/2018