Udgivelse af antologi om Europas grænser

Project: Research

Project Details

Description

Antologien rummer bidrag om grænseproblematikker i Europa. Dens anliggende er i sagens natur højaktuelt, men formålet er først og fremmest at levere perspektiverende blikke på grænser i tid og rum. Den dansk-tyske grænse bliver også behandlet, og det drejer sig også her om at sætte den og dens problemer ind i en bredere sammenhæng. Denter Grænseregionsforskning er det eneste sted i Danmark, der har studiet af grænser som opgave, og forfattere er derfor alle specialister på et eller flere områder inden for grænseforskning. Bogen er videnskabeligt solid, men den retter sig især mod en bred, interesseret læserskare. Bogens bidrag forventes at vække nogen opmærksomhed i medier og de er alle mulige udgangspunkter for offentlige foredrag, fx i Folkeuniversitets-regi.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/10/2018