Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne (SEBE's del)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet er 100% finansieret af Landdistriktspuljen, Erhvervsstyrelsen (budget 802.000 kr.). Projektet består i et samarbejde mellem Jens Fyhn Lykke Sørensen og Gunnar Lind Haase Svendsen fra Instutut for Sociologi, Miljø- og Erhversøkonomi (SEBE), SDU, og Torben Dall Schmidt og Peter Sandholt Jensen fra Institut for Virksomhedsledese og Økonomi (IVØ), SDU. Projektet fokuserer på betydningen af udflytning af statslige arbejdspladser og de forandringer dette afstedkommer i den lokale beskæftigelse i landdistrikter. Dermed ses på, hvorvidt denne ændring bryder den arbejdsmarkedsmæssige udvikling i landdistrikterne. Konkret høstes disse erfaringer på baggrund af forskning i to tidligere udflytninger: Udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004/2005 og udflytningen af SKATs Betalingscenter til Ringkøbing i 2007. Ved en bred analytisk indgangsvinkel, brugen af hidtil ikke anvendte metoder og i partnerskab med Sikkerhedsstyrelsen og SKATs Betalingscenter foretages en analyse, der viser, hvordan den pågående og fremtidige udflytning af statslige arbejdspladser kan forventes at påvirke arbejdsmarkeder i landdistrikter på længere sigt. Dermed relaterer projektet sig direkte til temaet "Fremtidens arbejdsmarked i landdistriktsperspektiv" ved på baggrund af hidtidige erfaringer at vise, hvad der fremadrettet kan forventes for arbejdsmarkederne i landdistrikter ved pågående og fremtidige statslige udflytninger.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201831/05/2021

Collaborative partners

  • Sikkerhedsstyrelsen (Project partner)
  • SKAT (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Beneficiary) (lead)