Uddannelses- og Forskningsministeriet – Innovatiosfonden -ReCoverP - Recovery of phosphorus from wastewater treatment systems

Project: Research

Project Details

Layman's description

Fosfor (P) er en ikke-fornybar ressource, som er essentiel for den globale fødevareproduktion. Jordens fosforreserver er begrænsede og forventes udtømt indenfor 60-130 år, hvilket vil give øgede priser på P og fødevarer, samtidig med at behovet for genbrug af P fra forskellige kilder vil stige. Det forventes, at P i det danske spildevand kan dække 15-25% af det danske behov. Vi foreslår derfor en ny strategi til optimeret P genbrug fra spildevandssystemer funderet på en bedre forståelse af Pkomponenternes sammensætning og tilgængelighed samt udnyttelse af specialiserede bakterier til akkumulering af P i biomassen. Herved muliggøres en øget frigivelse af P i forbindelse med at bioforgasning af overskudslam og høj-værdi P-produkter vil blive udfældet ved en ny kombination af reaktiv krystallisering og brug af membraner. State of the art metoder vil blive benyttet, bl.a. avancerede molekylære metoder til de mikrobiologiske undersøgelser og NMR til bestemmelse af Ppuljer. Foruden danske og udenlandske universiteter deltager både danske forsyninger og rådgivere, som sikrer, at den nye viden kommer det danske samfund til gode, både via forbedrede teknologier til P-genbrug og via nye arbejdspladser i forbindelse med en øget konkurrenceevne på det globale marked.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201530/09/2019