Uddannelses- og Forskningsministeriet – FSS - Molecular Biology in Biomedicine and Clinical Research

Project: Research

Project Details

Layman's description

Den moderne molekylærbiologi spiller en central rolle i diagnosticering og behandling af sygdomme. I de senere år har forskningen udviklet sig fra at analysere interaktioner i simple systemer med enkelte komponenter til at analysere ’globale’ systemer med komplekse interaktioner mellem mange komponenter. Denne kompleksitet kræver interdisciplinære analyser, og på Syddansk Universitet er dette gjort muligt gennem et samarbejde mellem tre forskeruddannelsesprogrammer med hvert deres fokus indenfor molekylærbiologi. Molekylær Metabolisme fokuserer på diabetes og insulinresistens, fedme-relaterede sygdomme og det metaboliske syndrom. Basal og Klinisk Mikrobiologi fokuserer på resistens hos mikrobielle bakterier og udvikling af nye antibakterielle stoffer. Proteomics og Proteinkemi – PRO2 har sit fokus på de mest avancerede massespektrometriske teknikker med udvikling af en række metoder til proteom-analyse, specielt til klinisk proteomforskning (diagnose og optimimering af patient behandling) samt modifikations-specifik proteinanalyse i sygdomsudvikling. Samarbejdet og den store diversitet i programmernes metodologier tilfører en sjældent set bred faglig synergi til ph.d. skolens uddannelser indenfor molekylær biologi. Samtidigt styrker samarbejdet alle de øvrige undervisnings- og forskningsaktiviteter, der omgiver de
ph.d.studerende og forskeruddannelserne indenfor molekyær biologi, og dermed skaber et unikt miljø.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200931/12/2014