Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Water processing and bio-mechanical characterization of filter-feeding jellyfish

Project: Research

Project Details

Layman's description

De foreslåede undersøgelser af svømning, filtrering og andre bio-mekaniske aktiviteter hos gopler (ribbegopler, smågopler, storgopler) har til formål at besvare en række relevante og grundlæggende spørgsmål, herunder om den fysiske viskositet af vand snarere end biologiske mekanismer kontrollerer effekten af temperatur på svømmehastighed, og dermed fødeoptagelsen og vækst, af forskellige størrelser og typer af gopler og udvalgte zooplankton-organismer, som tjener til føde for goplerne. Gopler er skrøbelige og generelt meget følsomme over for laboratoriebetingelser, men alligevel findes der kun meget få felt-observationer af uforstyrrede gopler. De foreslåede laboratorie-eksperimenter er designet til at afsløre i hvilket omfang effekten af temperatur er fysisk-mekanisk eller biologisk, da netop viden om disse forhold er relevant for en basal forståelse af de effekter, som stigende havvands-temperaturer vil få, ikke kun på gopler, men også disses byttedyr (zooplankton). Energiomkostningerne til goplernes vandbearbejdning bestemmes på grundlag af disses svømmehastigheder og de fluidkræfter, der påvirker de svømmende gopler. Ved at relatere energi-omkostningerne til svømning til de samlede metaboliske energiudgifter (totale stofskifte) hos de forskellige arter af gopler med forskellige fødesøgnings-strategier, opnås ny værdifuld viden om goplernes tilpasning til en filtrerende levevis i havet.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201430/06/2017