Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Sapere Aude - Forskningsleder - Synergy: Towards a functional model of song motor control

Project: Research

Project Details

Layman's description

Lyd og sprog er fundamentale dele af menneskers, og andre hvirveldyrs, sociale samspil. Dette
projekt vil bidrage med ny viden om, hvordan lyd opstår, og hvordan lyd styres neuro-muskulært. I
modsætning til de fleste andre hvirveldyr, har både sangfugle og mennesker evnen til at indlære nye
lyde (”vocal learning”). Sangfugle har også vist sig at være en af de mest succesfulde modeller til at
besvare fundamentale spørgsmål i behavioral neuroscience. Sangfuglemodellen har bidraget til at
forstå, hvordan centralnervesystemet er organiseret, og hvilke central-nervøse mekanismer i
sangfuglehjernen, der er nødvendige for at kunne indlære sprog. Derimod er vor viden om de
mekanismer, som producerer sangen, endnu begrænset på grund af eksperimentelle vanskeligheder.
Hovedformålet med projektet bag denne ansøgning er derfor at indhente kritiske data og udvikle en
kausal matematisk model for neuromuskulær kontrol af lydproduktion. Hermed kan vi bidrage til at
besvare det fundamentale spørgsmål: “Hvordan bliver neural aktivitet oversat til lyd?” Svaret på
dette spørgsmål kan danne grundlag for bl.a. udvikling af nye stemmeproteser til mennesker, f.eks.
kræftpatienter, der har mistet strube og stemmebånd.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2017