Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Sapere Aude - Forskertalent - Adaptive behaviour in echolocating bats, from sensory input to motor output

Project: Research

Project Details

Layman's description

Ekkolokalisering er evnen til at navigere ved at udsende lydpulser og placere objekter i omgivelserne ud fra tilbagevendende ekkoer. Flagermus er natures verdensmestre i ekkolokalisering. De er i stand til i høj fart at detektere, lokalisere, forfølge og fange insekter indenfor meget kort tid, helt ned til 0.5 sekund fra detektion til fangst. Den udsendte lydkegles form definerer det akustiske ”synsfelt”  og er derfor afgørende for flagermusenes evne til effektivt at jage i komplet mørke. Flagermus tilpasser dynamisk formen af lydkeglen til forskellige omgivelser og adfærdsmæssige scenarier, for at optimere lydbilledet i en given situation. Imidlertid er flagermus’ evne til at flyve og manøvrere mindst lige så vigtig for deres jagt succes. I projektet vil jeg bruge højhastigheds video og avancerede multi-mikrofon optagelser til at undersøge samspillet mellem tilpasninger i flagermusenes ekkolokalisering og efterfølgende tilpasninger af flyveadfærden til et givent scenarie. Vindtunnelforsøgene giver en unik mulighed for at kombinere målinger af lyd med studier af flugt på flagermus, der flyver og ekkolokaliserer ”på stedet”. Forsøgene vil bidrage betydeligt til vores viden om flagermusenes perception, og give stor indsigt i  de faktorer, der har medført flagermusenes kæmpe evolutionære succes. Metodeudviklingen i projektet vil åbne nye døre for forskning inden for aktiv perception, idet det sætter os i stand til på et helt nyt plan at linke sanse input til adfærds output.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201330/06/2015