DFF-FNU Role of selected protein kinases in protecting cardiomyoblasts from oxidative stress

Project: Research

Project Details

Description

Cardiomyocytes, the mature form of cardiomyoblasts, are highly dependent on
aerobic metabolism to obtain the energy needed for their function and viability. A
constant supply of oxygen may lead to the accumulation of reactive oxygen species
(ROS) which induces various physiological and pathological effects. Cells counteract
an increase in ROS by activating enzymatic and non-enzymatic mechanisms. There is
extensive knowledge of the redox-sensitive pathways modified in response to ROS
accumulation, however, the regulation of antioxidant enzymes is largely unknown.
We will investigate if selected protein kinases modulate the expression and activity of
antioxidant enzymes and by doing so, they protect cells against oxidative stress
contributing to redox homeostasis under physiological conditions.

Layman's description

Hjerteceller kræver konstant tilførsel af ilt for at opretholde deres funktion og sikre deres overlevelse. Den høje efterspørgsel efter ilt kan føre til dannelse af meget reaktive molekyler kaldet reaktive oxygen specier (ROS) som er i stand til at regulere mange intracellulære processer. Generelt vil moderate niveauer af ROS virke som en fremmer af celle overlevelse, mens en svær stigning kan
inducere celledød. Celler har udviklet enzymatiske (oxidative enzymer) og ikke-enzymatiske (små anti-oxiderende molekyler) forsvarsmekanismer for at undgå ROS akkumulering, som menes at være ansvarlig for patogenesen af mange sygdomme inklusiv hjertesygdomme. Indtil nu har undersøgelser om redox regulering fokuseret hovedsageligt på ROS som signal molekyler der kontrollerer redoxfølsomme intracellulære signaleringskaskader, mens regulering af oxidative enzymers ekspression og aktivitet for det meste stadig er ukendt. Vores nye resultater indikerer at en specifik klasse af enzymer kaldet protein kinaser, beskytter celler mod oxidativ stress ved at regulere ekspressionen af oxidative enzymer. I dette projekt vil brug af cellebiologiske-, molekylærbiologiske- og avancerede genekspressions- teknikker være afgørende for identifikationen af de molekylære mekanismer der kontrollerer redox homeostase. Denne ny viden om redox regulering vil være vigtig for udvikling af fremtidige behandlingsmuligheder af hjertesygdomme opstået som følge af ROS akkumulering.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201328/02/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.