Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Rational design of optical probes for sensing in cellular membranes

Project: Research

Project Details

Description

The goal of this proposal is to obtain fundamental understanding of membrane
structure and function by development of novel rational design strategies and
application of next generation of optical molecular probes for sensing in cellular
membranes. Fluorescence microscopy is often used to study membrane properties
and with the advent of super-resolution microscopy analysis of cellular processes
taking place at the nanoscale became possible. However, exploiting the full
potential of this method requires development of new suitable fluorescence probes
for sensing membrane properties. Within this proposal we aim for developing
optimized fluorescence sensors for time-resolved and super-resolution imaging of
cellular membranes and to use these probes to obtain fundamental knowledge of
membrane structure and function. Our team offers a unique interdisciplinary
combination of computational probe design, synthesis, characterization and
biological applications.

Layman's description

Biologiske membraner er komplekse samlinger af proteiner og lipider med
essentielle biologiske funktioner. En række sygdomme er desuden relateret til
dysfunktioner af disse membraner. Membranstruktur og -egenskaber undersøges
ofte på basis af fluorescensmikroskopi, der blandt andet muliggør måling af vigtige
dynamiske processer i membraner. Med udviklingen af mikroskopisk analyse i
meget høj opløsning, såkaldt superresolution, er det blevet muligt at undersøge
cellulære processer på nanoskala, men en fuld udnyttelse af dette potentiale kræver
udvikling af nye egnede molekylære fluorescensprober. I dette projekt vil vi udvikle
optimerede fluorescensprober til tidsopløst og superresolution billeddannelse af
biologiske membraner med henblik på at karakterisere og forstå fundamentale
processer i membraner. Vores tilgang til denne problemstilling bygger på en unik
tværfaglig kombination af computersimuleringer, kemisk syntese og mikroskopisk
billeddannelse. De metoder vi udvikler i dette projekt vil kunne anvendes indenfor
molekylær billeddannelse af levende celler og væv og føre til fundamental ny
erkendelse af sammenhængen mellem membraner og sygdomme.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201721/08/2021