Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Proteolipidomic characterization of the regulatory circuitry of global lipid metabolism

  • Casanovas, Albert (Head coordinator)

Project: Research

Project Details

Description

Thudichum opdagede i 1884 et stof i hjernevæv, som var apolært & ikke kunne nedbrydes vha mild base hydrolyse. Dette fedtstof blev døbt sphingosin for at tilkendegive dets uforklarlige egenskaber. I dag ved vi, at sphingolipider er en kompleks gruppe af fedtstoffer. Sphingolipider samt fosfolipider, glycerolipider, cholesterol & fedtsyrer udgør den største bestandel of fedtstoffer, som tilsammen danner membraner, fungerer som energidepoter & bioaktive signalstoffer. Den cellulære metabolisme af lipider foregår via et netværk af enzymatiske processer. Det er påvist, at dysfunktionel lipid metabolisme er en faktor for udviklingen af hjerte-kar sygdomme, fedme & andre sygdomme. Det er stadig uklart, hvordan celler regulerer deres globale lipid metabolisme, dvs ikke kun omsætningen af fx sphingolipider. Dette projekt fokuserer på at karakterisere de regulatoriske mekanismer, som styrer den globale lipid metabolisme. Til dette formål vil der blive udviklet et nyt analyseredskab baseret på masse spektrometri, som parallelt kan kvantificere lipider, samt lipid enzymer & deres fosforylering. Denne proteolipidomik teknik vil blive anvendt til at kortlægge de mekanismer, som regulerer hastigheden af lipid omdannelse under cellulært stress. Denne fremgangsmåde vil bidrage til en bedre forståelse af lipid metabolisme & homeostase, som i fremtiden kan benyttes til forebyggelse & behandling af sygdomme, samt optimiering af bioteknologiske processer med fokus på industriel anvendelse af lipide
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201121/03/2015