Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU Project 2 Seabed methane cycling by reversible electron transfer between archaea and bacteria

  • Rotaru, Amelia-Elena (PI)
  • Jørgensen, Bo Barker (Co-PI)
  • Kjeldsen, Kasper Urup (Project participant)
  • Røy, Hans (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

I havbunden producerer mikroorganismer (arkæer) store mængder af drivhusgassen metan. Det meste metan nedbrydes under overfladen, hvor det iltes med sulfat. Vi har opdaget en vigtig, hidtil ukendt produktion af metan i overgangszonen mellem sulfat og metan. En gruppe arkæer, som er specialiceret i at oksidere metan til kuldioksid, er tilsyneladende også i stand til at producere metan. Det er vores hypotese, at disse modsatrettede processer sker via en udveksling af elektroner mellem disse arkæer og bakterier i havbunden. Hvis vores eksperimenter kan bekræfte dette, vil det være det første eksempel på organismer, som kan skifte retningen af deres energistofskifte afhængigt af hvilken partner, de udveksler elektroner med. Vi vil anvende følsomme analytiske og eksperimentelle metoder til at studere, hvordan elektroner overføres mellem organismerne, og hvordan denne elektronoverførsel reguleres. Teoretisk kan elektronerne udveksles igennem organiske molekyler på celleoverfladen eller via ledende mineralpartikler, som findes naturligt i havbunden. Vores resultater er vigtige for at forstå, hvordan næringsstofbelastning og temperaturstigning i fremtiden vil påvirke havbundens naturlige metan-filter.
StatusActive
Effective start/end date01/07/202130/06/2025

Collaborative partners

  • Aarhus University (Project partner)
  • (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.