Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Online Algorithms and Cheminformatics Meet Concurrency

Project: Research

Project Details

Description

This application is for funding of theoretical computer science research in the areas of online algorithms, cheminformatics, and concurrency, plus interactions between these areas. The project group consists of a leading online algorithms group (Boyar, Favrholdt, Larsen), a leading cheminformatics group (Fagerberg, Merkle), and a productive, young researcher in concurrency (Montesi). All researchers are from the Department of Mathematics and Computer Science (IMADA) at SDU, giving a unique opportunity to explore novel possibilities that arise from combinations of their expertise. More concretely, we propose to work towards understanding the inherent difficulty in online problems, modeling chemical reactions using graph grammars together with process calculi and Petri nets, efficiently checking if concurrent programs are compatible, and online scheduling of jobs in a concurrent environment.

Layman's description

Både Web Services og Cloud Computing er eksempler på områder, hvor mange
computere skal arbejde sammen uden central styring. Hvordan sikrer man sig, at
opgaverne løses korrekt og distribueres og skeduleres effektivt? Svar på denne
slags spørgsmål kræver samarbejde mellem forskellige områder af datalogi.
I dette projekt vil vi arbejde på uløste problemer fra online algoritmer,
kemoinformatik og large-scale concurrency, og især på problemstillinger, hvor vi forventer at nybrydende løsninger kan opnås ved at udnytte ekspertise fra flere af disse områder samtidigt. Arbejdet vil blive udført af dataloger ved Syddansk Universitet, hvor den unikke kombination af disse områder er repræsenteret, samt gennem samarbejde med internationalt førende forskere, som gruppen har tætte bånd til, inden for disse felter. Dette vil lede til ny viden om fundamentale datalogiske spørgsmål omhandlende kvalitet, effektivitet og klassificering. Disse teoretiske resultater forventes også at kunne give forbedringer inden for anvendelsesområder så forskellige som skedulering af cloud computing, logistik, ressourceudnyttelse, korrekthed og effektivitet af distribuerede systemer, samt analyse af kemiske processer. Projektet har desuden stor vægt på internationalisering og forskerudveksling. Blandt andet indgår længerevarende forskningsophold ved forskningsgrupper inden for projektets områder på Harvard University og University of Toronto.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201730/06/2020