Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Glycolysis and its regulation in intact yeast cells

Project: Research

Project Details

Layman's description

Vor forståelse af metaboliske reaktioner og enzymers virkemåder i intakte celler bygger hovedsageligt på undersøgelser af enzymer i fortyndede vandige opløsninger. Dette forhold er i modstrid med det miljø som eksisterer i den intakte celle. Her sidder enzymer tæt sammen med andre enzymer og generelt er det intracellulære miljø tæt pakket med molekyler, hvilket kan ændre enzymers og andre proteiners egenskaber væsentligt. Foreløbige undersøgelser af et par enzymer i en opløsning hvor noget af vandet er udskiftet med protein har vist at disse enzymers aktivitet ændres og det samme gør andre egenskaber, f.eks. evnen til at binde hæmmere. I projektet vil vi undersøge hvordan enzymer og metaboliske reaktioner opfører sig i opløsninger der er tætpakkede med molekyler for at kunne overføre resultaterne til de forhold der eksisterer i den levende celle. Vi vil endvidere anvende nanosensorer indsat i levende gærceller til at undersøge metaboliske reaktioner i celler med mutationer i enkelte enzymer for at bestemme hvordan disse mutationer påvirker stofskiftet. Ved at sammenligne undersøgelserne af enzymer i opløsninger der imiterer det intracellulære miljø med undersøgelserne i de intakte celler vil vi være i stand til at opstille realistisk matematiske modeller for hvordan de metaboliske reaktioner og stofskiftet generelt opfører sig i levende celler. Sådanne matematiske modeller kan anvendes til at forudsige hvordan celler vil opføre sig når de udsættes for forskellige behandlinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201515/04/2018