Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Evolutionary and ecological success of sponges - the world's simplest animals

Project: Research

Project Details

Description

Sponges were present more than 600 million years ago and have ever since been an important functional group in marine ecosystems. They pump huge amounts of water through their bodies from which they filter out food particles. Most likely they share characteristics with more advanced filter-feeders that all possess protection and cleaning mechanisms to overcome particle-overloading, but our knowledge about this is limited. Our goal is to understand the mechanisms ensuring maintenance of the sponge filter-pump by providing a basic understanding of the origin and purpose of contractile behaviour of sponges. Our group will likely achieve this goal due to our strong background and expertise researching suspension feeding, and the use of and development of advanced bioimaging. Here we propose to investigate the ecophysiology of sponges in comparison with other filter-feeders, and we expect to contribute significantly to understanding of the evolutionary and ecological success of sponges.

Layman's description

Svampedyr har eksisteret i mere end 600 millioner år, og har gennem tiderne spillet en vigtig rolle i marine økosystemer. De er simple fastsiddende dyr, der filtrerer små fødepartikler fra de store mængder af vand, som de pumper gennem deres krop. Selvom de mangler egentlige muskler, kan de lave sammentrækninger. Højst sandsynligt har svampedyr udviklet mekanismer, der kan rense deres filtrations- og pumpeapparat og sikre det mod at blive blokeret og overbelastet, som man kender det fra andre dyr med en filtrerende levevis, eksempelvis blåmuslingen, men vores viden om dette er begrænset. Vores mål er at forstå, hvordan svampedyr beskytter og renser deres filtrations- og pumpeapparat imod overbelastning af uorganiske resuspenderede partikler (f.eks. efter en storm) og derved sandsynliggøre om oprindelsen og funktionen af deres sammentrækninger kan relateres til rensning og beskyttelse af deres filter-pumpe. Vores forskningsgruppe har mange års erfaring med studier af dyr, som filtrerer suspenderede fødepartikler fra det omgivende vand, og anvendelse og udvikling af avanceret bioimaging. I forskningsprojektet vil vi undersøge svampedyrenes økofysiologi og de fine detaljer i deres indre opbygning og sammenligne det med andre filtrerende dyr, f.eks. blåmuslingen, der nedsætter sin respiration om vinteren for at overleve knaphed på føde. Vi forventer gennem projektet at kunne bidrage væsentligt til en forståelse af svampedyrenes evolutionære og økologiske succes.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201831/08/2020