Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Discovery of ribosome-targeting antibiotic restistance.

Project: Research

Project Details

Description

Bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, udgør et stigende problem isundhedsvæsnet. Specielt farlige er de bakterier, der er modstandsdygtige over for flere typerantibiotika (multiresistente bakterier). Sygdomsfremkaldende bakterier, der er modstandsdygtige, harsandsynligvis ”arvet” denne egenskab fra naturligt forekommende bakterier, der lever helt andresteder. I dette projekt vil vi kikke på, hvor udbredt modstandsdygtighed og multiresistente bakterierer i upåvirket natur. Det gør vi ved at udsætte bakterier fra naturen for flere typer af antibiotika påsamme tid, og derefter studere de bakterier, som kan overleve. Vi vil specielt kikke på antibiotika,der påvirker syntesen af proteiner, fordi de fleste antibiotika virker på denne måde. Vores håb er, atkunne identificere nye mekanismer, hvormed bakterier bliver modstandsdygtige. Hvis en sådanmekanisme skulle blive et problem i sundhedsvæsnet, vil den således allerede være beskrevet – så vikommer på forkant med problemet. Det vil forhåbentlig gøre os i stand til at vælge de rigtigeantibiotika til en given infektion i fremtiden.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201131/03/2015