Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Dieting in the cellular level studied by quantitative mass spectrometry

Project: Research

Project Details

Layman's description

Faste og kaloriebegrænsning har vist sig at forlænge livet fra gærceller til mus og mand. Når cellerne fattes næring er der en række indkodede responsprogrammer som enten søger at kompensere for manglen eller som fører til en organiseret død af cellen. Mitochondrierne står for produktionen af hovedparten af cellens energi via ATP syntesen ved oxidativ phosphorylering og en fungerende bestand er nødvendig for cellens overlevelse. Ved stress induceret ved mangel på næringsstoffer vil en del af mitochondrierne blive nedbrudt via en process kaldet autofagi (selvspisning), men kun en del af mitochondriebestanden bliver nedbrudt og kun på et relativt sent tidspunkt i forløbet. Dette projekt søger at afdække hvordan mitochondriets bestanddele reguleres og hvorledes en delmængde at mitochondrierne kan udvælges til nedbrydning. Ved hjælp af cellekulturmodeller af kaloriebegrænsning følges nedbrydningen af mitochondrier og ændringer i mitochondriets sammensætning ved hjælp af kvantitativ massespektrometri. Fra gær kendes mange af de implicerede proteiner i processen og det tyder på at en del af reguleringen finder sted ved post translationelle modifikationer som phosphorylering og acetylering af de mitochondrielle proteiner. Derfor vil vi også se om disse modifikationer spiller en rolle i omsætningen af mitochondrier i humane celler. En forståelse af hvordan cellen omsætter disse cellekomponenter og disponerer under kaloriebegrænsning kunne medvirke til at afklare paradokset hvorfor man får et længere liv med lavere kalorieindtag.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/01/2014