Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Algorithmic Challenges

Project: Research

Project Details

Description

I samarbejde mellem dataloger på Syddansk Universitet og en lang række internationale forskere vil vi undersøge fundamentale algoritmiske problemstillinger indenfor de specifikke datalogiske discipliner online og geometriske algoritmer, kemoinformatik og constraint-programmering. Det er teoretisk arbejde funderet i praktiske problemstillinger, og udviklede algoritmer kan finde anvendelse indenfor planlægning, skedulering og situationer, hvor fokus er på effektiv udnyttelse af fysiske eller tidsmæssige resourcer. Indenfor online algoritmer, der omhandler inkrementelt beregnede approksimationer for optimeringsproblemer, vil hovedfokus ligge på kvalitetsmål til algoritmevurdering, med et særligt fokus på udnyttelse af mønstre i input. Hovedindsatsen indenfor geometriske algoritmer vil dreje sig om udviklingen af pladsbesparende approksimative repræsentationer af store netværk, hvor man samtidigt undgår at ruter mellem to punkter bliver væsentligt længere end i det oprindelige netværk. Kemoinformatikken handler også i høj grad om, hvordan man kommer fra et punkt, repræsenterende et antal kemiske stoffer, til et andet, men her drejer det sig om et netværk implicit defineret ved mulige kemiske reaktioner. I constraint-programmeringsdelen fokuseres der på  forbedring af automatiske systemer til løsning af systemer af generaliserede logiske implikationer, samt på anvendelsen af disse indenfor dele af kemoinformatikken og til understøttelse af beregninger af proteinfoldning.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201430/09/2017